Năm 2018, MB đạt lợi nhuận trên 7.000 tỉ đồng

.
Nguồn: vietnambiz.vn