Tỷ giá Euro hôm nay (12/1) giảm mạnh trên thị trường chợ đen, giá bán EUR lùi về 26.650 VND

.
Nguồn: vietnambiz.vn