Thủy điện Sê San 4A: Lãi ròng năm 2018 giảm nhẹ

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của Công ty là số dư các khoản mục tiền và tương đương tiền, tiền gửi tiết kiệm cuối năm 2018 chỉ còn 33 tỷ đồng, chỉ bằng 28% so với con số hơn 120 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.         

          

Hoàng Việt

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn