Thị trường TPCP ngày 10/1: Lãi suất thực hiện biến động trong biên độ hẹp

.
TIN LIÊN QUAN
Thị trường TPCP ngày 9/1: Lãi suất thực hiện tăng duy nhất kỳ hạn 3-5 năm
Thị trường TPCP ngày 8/1: Lãi suất thực hiện dao động trong biên độ hẹp
Thị trường TPCP ngày 7/1: Phiên thứ ba lãi suất thực hiện trong xu hướng giảm
Quy mô chào giá

Trong phiên giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) ngày 10/01/2019, thị trường có xu hướng chào mua và chào bán thể hiện cân bằng, trong đó kỳ hạn 1 năm, 3 năm và 5 năm có khối lượng chào mua và chào bán cao nhất, đạt 4,2 triệu trái phiếu trên mỗi đơn vị kỳ hạn.

Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, 5 năm, 5-7 năm, 7-10 năm và 10 năm, với tổng khối lượng thực hiện đạt 24,63 triệu trái phiếu.

Biến động lãi suất

Trong phiên, lãi suất chào tại các kỳ hạn 5-7 năm, 7-10 năm và 30 năm không thay đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn còn lại giảm từ 1 đến 34 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 1 năm không thay đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 3-5 năm, 5 năm và 10 năm tăng từ 2 đến 10 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn còn lại giảm từ 5 đến 15 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Biến động lãi suất chào giá từ ngày 4-10/1/2019
Nguồn: thoibaonganhang.vn