Diện tích tách thửa đất tại Bắc Ninh năm 2019

Diện tích tách thửa đất tại Bắc Ninh năm 2019

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT TẠI BẮC NINH Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất tại Bắc Ninh: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi muốn tách thửa đất tại Bắc Ninh thì diện tích tối thiểu là bao nhiêu mét mới tách được? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất tại Bắc Ninh:

Luật Lâm Nghiệp năm 2017 mới nhất – Luật Toàn Quốc

Luật Lâm Nghiệp năm 2017 mới nhất – Luật Toàn Quốc

LUẬT LÂM NGHIỆP NĂM 2017     Luật lâm nghiệp năm 2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017.      Về phạm vi điều chỉnh, Luật lâm nghiệp năm 2017 quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.      Luật lâm nghiệp năm 2017 mở rộng hơn so với Luật bảo vệ và phát triển rừng năm

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH 19/2017/QĐ-UBND      Quyết định 19/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Yên Bái ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2017, có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2017, thay thế Quyết định 16/2014/QĐ-UBND củ UBND tỉnh;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 19/2017/QĐ-UBND: Quy định này quy định chi tiết hướng dẫn Luật Đất đai; Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP về những nội dung sau đây: Hạn

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI BÌNH DƯƠNG 2019 Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Dương năm 2019 là bao nhiêu? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019:      Chào

Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghệ An

Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghệ An

CHI PHÍ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Câu hỏi của bạn về chi phí chuyển mục đích sử dụng đất:       Thưa Luật sư, tôi có vấn đề sau mong luật sư giải đáp: Hiện tại gia đình tôi có mảnh đất 1200m2 trong đó có 200 đất ở lâu dài tại nông thôn còn lại 1000m2 thuộc đất trồng cây hàng năm có thời hạn sử dụng đến năm 2060 vậy tôi muốn hỏi gia đình muốn tách thửa cho các con thì đất trồng cây hàng năm

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2018/QĐ-UBND      Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 05 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 06 năm 2018;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND: Quy định này quy định về hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại đô thị đối với

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH GIA LAI 2019 Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019 là bao nhiêu? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019:      Chào bạn, Luật Toàn

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2019

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2019

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH HÀ TĨNH 2019 Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2019: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2019 là bao nhiêu? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2019:      Chào bạn, Luật Toàn

Thời hiệu xử phạt VPHC về xây dựng là bao lâu?

Thời hiệu xử phạt VPHC về xây dựng là bao lâu?

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VPHC VỀ XÂY DỰNG Câu hỏi của bạn về thời hiệu xử phạt VPHC về xây dựng: Thưa Luật sư tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo quy định mới nhất là bao lâu? Mong nhận được câu trả lời của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về thời hiệu xử phạt VPHC về xây dựng:      Chào

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tại Bình Dương

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tại Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH 33/2018/QĐ-UBND      Quyết định 33/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thay thế Quyết định 07/2018/QĐ-UBND;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 33/2018/QĐ-UBND: Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) (sau đây viết tắt là hệ số K) năm 2019 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình