Thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng cho đất đai

Thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng cho đất đai

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI NHẬN TẶNG CHO Câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng cho:      Chào luật sư. Xin phép luật sư cho tôi hỏi: Có người muốn tặng tôi một thửa đất? Liệu tôi sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có thì tiền thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu? Câu trả lời về thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng cho      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và

Kê khai mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Kê khai mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT      Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai hướng dẫn trình tự, thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phải có sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như sau:      Theo đó, để hoàn thiện hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn phải kê khai thật chính xác đơn xin chuyển mục đích sử

Kê khai mẫu đơn đề nghị cấp sổ đỏ (mẫu 04a/ĐK)

Kê khai mẫu đơn đề nghị cấp sổ đỏ (mẫu 04a/ĐK)

Mẫu đơn đề nghị cấp sổ đỏ      Mẫu đơn đề nghị cấp sổ đỏ là đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất - mẫu số 04a/ĐK; ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT – BTNMT. Mẫu đơn như sau: Mẫu số 04a/ĐK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------  ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU

Chi phí hợp thửa đất năm 2019 mới nhất

Chi phí hợp thửa đất năm 2019 mới nhất

CHI PHÍ HỢP NHẤT THỬA ĐẤT NĂM 2019 Câu hỏi của bạn về chi phí hợp nhất thửa đất năm 2019:      Thưa Luật sư, tôi có một câu hỏi muốn hỏi luật sư như sau: Chi phí hợp thửa đất năm 2019? Mong Luật sư giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về chi phí hợp nhất thửa đất năm 2019:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chi phí hợp nhất đất năm

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai      Đơn đăng ký biến động đất đai được sử dụng khi người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động. Những trường hợp người sử dụng đất phải đăng ký biến động được quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013. Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin cấp đổi sổ đỏ 2019

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin cấp đổi sổ đỏ 2019

MẪU ĐƠN XIN CẤP ĐỔI SỔ ĐỎ      Sổ đỏ hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.      Khoản 1 Điều 76 Nghị định

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG      Để làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng thì trong hồ sơ yêu cầu phải có đơn xin cấp giấy phép xây dựng. Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng được quy định trong Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên việc kê khai này nhiều người vẫn gặp khó khăn không biết kê khai vào mẫu như thế nào để đúng theo quy

Thông tư 09/2016/TT-BXD

Thông tư 09/2016/TT-BXD

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng thi công xây dựng công trình.      Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp

Xử lý sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho con

Xử lý sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho con

SỔ ĐỎ CẤP SAI ĐỐI TƯỢNG NHƯNG ĐÃ TẶNG CHO Câu hỏi về sổ đỏ cấp sai đối tượng nhưng đã tặng cho:      Luật sư cho hỏi như sau: Gia đình tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND huyện cấp 2005 (500m2) nhưng năm 2013 tôi đã tặng cho con trai út 200m2 (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Nay Nhà nước phát hiện đất gia đình tôi cấp 2005 là sai pháp luật vậy. Tôi xin hỏi Nhà nước có thu

Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà chung cư như thế nào

Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà chung cư như thế nào

THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ CHO NHÀ CHUNG CƯ Câu hỏi của bạn về thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà chung cư: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp: Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà chung cư như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà chung cư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi